รถไฟลอยน้ำ 2565 เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดจองแล้วพร้อมรายละเอียด

มีบริการเฉพาะช่วงวันหยุดเท่านั้น ในจำนวนจำกัดที่นั่ง พร้อมแล้วมาเตรียมตัวเลย

การรถไฟฯ จัดขบวนรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว พาไปสัมผัสลมหนาวกลางเขื่อนกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 พร้อมให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยเปิดให้บริการเที่ยวแรก 5 พฤศจิกายน 2565 และเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้

กำหนดการ รถไฟลอยน้ำ 2565
กำหนดการ รถไฟลอยน้ำ 2565

ทั้งนี้ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 รวม 24 วัน ประกอบด้วย

 • วันที่ 5–6, 12-13, 19-20, 26-27 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มกราคม 2566
วันเดินทาง รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันเดินทาง รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติขบวนรถไฟลอยน้ำ

เดิมเป็นทางรถไฟสายกรุงเทพ บัวใหญ่ หนองคาย อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และต่อมาพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้กักเก็บน้ำ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกับมีการสร้างทางรถไฟยกระดับขึ้นเหนือน้ำเพื่อใช้สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ ซึ่งเมื่อขบวนรถไฟวิ่งลัดเลาะไปตามขอบของอ่างเก็บน้ำ และมองออกไปนอกหน้าต่างจะดูคล้ายกับรถไฟแล่นไปบนผิวน้ำ ขบวนรถไฟนี้จึงได้ชื่อว่า “รถไฟลอยน้ำ”

เปิดจองแล้ว รถไฟลอยน้ำ 2565 เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทรถที่จะใช้ในขบวนรถไฟลอยน้ำ 2565

โดยใช้รถจักรดีเซลทำการ พ่วงรถชั้น 3 พัดลม (บชส.) จำนวน 5 คัน รถนอนปรับอากาศ JR-West (บนท.ป.) จำนวน 9 คัน และรถเสบียง (บกข.) จำนวน 1 คัน เดินจาก กรุงเทพ – โคกสลุง – เขื่อนป่าสักฯ – กรุงเทพ


อัตราค่าโดยสาร รถไฟลอยน้ำ 2565

รถธรรมดา

 • กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไป-กลับ ราคา 330 บาท
 • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 130 บาท
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ -กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท

รถปรับอากาศ

 • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไป-กลับ ราคา 560 บาท
 • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 260 บาท
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท
ราคา รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
ราคา รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางการเดินรถ รถไฟลอยน้ำ 2565

 • ขบวนรถไฟเที่ยวไป (ขบวนที่ 921)
 • ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.00 น.
 • จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ สถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทางแก่งคอย
 • ถึง จุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ดื่มด่ำกับความงดงาม 20 นาที
 • เดินทางไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ชิม ช๊อป สินค้าพื้นเมือง OTOP ประมาณ 30 นาที
 • ขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.35 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น หรือท่องเที่ยวรอบนอกตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยใช้บริการรถตู้ อัตราค่าบริการท่านละ 70 บาทตลอดเส้นทาง ที่จะนำชมสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ณ บ้านกล้วย & ไข่ ชมสวนเฟิร์นยักษ์ และถ่ายรูปกับบรรยากาศสไตล์ชิคๆ ที่จุดชุมวิว ณ ไร่ทรัพย์ประยูร
 • ขบวนรถไฟเที่ยวกลับ (ขบวนที่ 926) ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น.
 • หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ สถานีชุมทางแก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชุมทางบางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น.
ตารางเวลารถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตารางเวลารถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

** เริ่มสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป **

รายละเอียดการเดินทางและการสำรองที่นั่ง

กรุณาติดต่อที่สถานีรถไฟใกล้บ้าน, Call Center 1690 หรือจองออนไลน์ผ่านระบบ D-Ticket ครับ


ขบวนรถไฟลอยน้ำ ปีก่อนๆ
ขบวนรถไฟลอยน้ำ ปีก่อนๆ
ภาพมุมสูง รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพมุมสูง รถไฟลอยน้ำ 2565 ภาพจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ใครจะจองเที่ยวกับขบวนนี้ผมว่าควรจะนำอาหาร และอุปกรณ์การรับประทานไปปิกนิคด้วยก็น่าจะดี เพราะหากจะรอไปกินที่ร้านอาหารริมเขื่อนป่าสักฯ ผู้โดยสารทั้งขบวนลงไปอาจจะแย่งกัน หรือรอเวลานาน และอีกเรื่องคือแสงแดดความร้อน แนะนำพกเครื่องป้องกันไปให้พร้อม ตั้งแต่ชุดที่ใส่ แว่นตากันแดด ร่ม รวมถึงครีมกันแดดด้วยก็ดี และ power bank สำหรับมือถืออุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์ยังชีพ ไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำ
อุปกรณ์ยังชีพ ไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำ

ขอขอบคุณข้อมูลรถไฟลอยน้ำ 2565

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save