ร่วมจารึก ชื่อ-สกุล ลงบนผ้าแดง แล้วอัญเชิญผ้าแดงไปห่มองค์พระบรมบรรพต เพื่อความเป็นสิริมงคล

“ห่มผ้าแดงภูเขาทอง” พิธีศักดิ์สิทธิ์ ปฏิบัติสืบสานตั้งแต่สมัย ร.5ทุก ๆ ปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จะมีพิธีสำคัญนั่นก็คือ “พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต” หรือ “พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง” เนื่องใน “งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ” หรือ “งานภูเขาทอง” ณ บริเวณพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง วัดสระเกศ ฯ

กำหนดการ "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง" ประจำปี 2564 จัดเมื่อไหร่
กำหนดการ “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง” ประจำปี 2564 จัดเมื่อไหร่

พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีความเชื่อว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระธาตุ “จะสร้างอานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ”

สีแดงเป็นสีแห่งมงคลเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต นอกจากนั้น สีแดงของผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวายผ้าแดง ก็เพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ บรมบรรพต ภูเขาทอง ย่อมเกิดเป็นผลานิสงส์บันดาลความร่มเย็นเป็นสุข แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ บ้านเมือง จึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตราบจนปัจจุบัน

ทางขึ้นภูเขาทอง กำหนดการ "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง" ประจำปี 2564
ผ้าสีแดงสำหรับพิธี “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง” ประจำปี 2564
ทางขึ้นภูเขาทอง สำหรับพิธี "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง" ประจำปี 2564
ทางขึ้นภูเขาทอง สำหรับพิธี “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง” ประจำปี 2564
ทางขึ้นภูเขาทอง กำหนดการ "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง" ประจำปี 2564 จัดเมื่อไหร่
ทางขึ้นภูเขาทอง กำหนดการ “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง” ประจำปี 2564 จัดเมื่อไหร่

พิธีนี้เริ่มต้นตั้งแต่การร่วมจารึก ชื่อ-สกุล ลงบนผ้าแดง แล้วอัญเชิญผ้าแดงไปห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งทางวัดสระเกศได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าแดงขึ้นไปห่มองค์พระธาตุภูเขาทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงล้น พร้อมรับอานิสงส์ผลบุญกันถ้วนทั่วหน้า


สำหรับในปีนี้ (2564) พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง มีกำหนดจัดขึ้นในเวลา 17.00 น. ของเย็น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

Facebook วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประกาศวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เรื่อง งดจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) ประจำปี 2564


ราละเอียด การเดินทาง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

  • แผนที่ Google Maps : https://goo.gl/maps/W9Jz9rZsZUecotwq5
  • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 7.30 น. – 19.00 น.
  • การเดินทาง : รถประจำทาง: สาย 8, 15, 37, 47, 49 ปอ. 37, 49
  • เรือโดยสาร : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ (คลองแสนแสบ), ท่าภูเขาทอง (คลองผดุงกรุงเกษม)
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ขึ้นสถานีสามยอด แล้วต่อรถแท็กซี่มายังภูเขาทอง
  • รถส่วนตัว : จอดภายในบริเวณวัดได้
  • เทศกาล : งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน ในช่วงวันลอยกระทง มีการจัดงานวัดที่ถือเป็นงานวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงเทพฯ และทางวัดจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในตอนกลางคืนเป็น ช่วงเวลาพิเศษ
  • สิ่งที่ไม่ควรพลาด : การขึ้นไปกราบนมัสการปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ, ชมพระบรมบรรพต ภูเขาทองที่ชั้นบนสุด, การเข้าไปชมความงามของพระพุทธรูปและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
ภาพด้านบนภูเขาทอง
ภาพด้านบนภูเขาทอง
ภาพกลางคืน พิธี "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง"
ภาพกลางคืน พิธี “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง”
ภาพกลางคืน กระดิ่งกังวาน พิธี "ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง"
ภาพกลางคืน กระดิ่งกังวาน พิธี “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง”

credit รูปภาพ และเนื้อหา

Author

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Write A Comment