MidJourney อัพเดทใหม่ V4 ปรับปรุงความสมจริง

เพิ่มรายละเอียด องค์ประกอบ และความสมจริง ลดบ้านเบี้ยว ลดขอบเบลอ ผิดสัดส่วน