ไหว้ตรุษจีน 2565 วันไหน? พร้อมฤกษ์ไหว้เช้า สาย บ่าย ดึก

สำหรับวันตรุษจีนปี 2565 ตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยก่อนที่จะถึงวันตรุษจีน ก็ยังมีอีก 2 วันสำคัญ คือ วันจ่าย และ วันไหว้


วันสำคัญในช่วง วันตรุษจีน 2565

  • วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ หรือซิ้งเจี่ยที ตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565 (จับหยี่หวัยะ หยิสี่)
  • วันจ่าย ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
  • วันไหว้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
  • วันเที่ยว วันตรุษจีน ตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อย่าลืมว่าคนจีนเราจะไหว้บรรพบุรุษในวันสิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย)
คือไหว้ก่อนวันชิวอิกหนึ่งวัน ซึ่งก็คือวันที่ 31 มกราคม

ช่วงเวลาเหมาะสม ฤกษ์ไหว้ตรุษจีน 2565

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเช้า ตั้งแต่ 06.00 น.เป็นต้นไป หรือความสะดวกของแต่ละครอบครัว

โดยจะเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพที่คุ้มครองบ้าน ขอบคุณท่านที่ช่วยดูแลบ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัยให้อยู่ร่มเย็น อยู่อย่างมีความสุข

ไหว้บรรพบุรุษ ช่วงสาย ตั้งแต่ 10.00 น. จนไม่เกินเที่ยงตรง

โดยเป็นการไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และเพื่อระลึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว

ไหว้ทำทานสัมภเวสี ช่วงบ่าย ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไป ไม่ควรเกิน บ่ายสี่โมง

โดยเป็นการไหว้ให้ทานสัมภาเวสี

ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพแห่งโชคลาภ ช่วงดึก ตั้งแต่ 23.00 จนถึง 05.00 น. อีกวัน

โดยการไหว้เสริมดวง ความโชคดี ความร่ำรวย และโชคลาภ กับ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย


คำถาม : ตรุษจีนปีนี้วันไห้วตรงกับวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เราสามารถไหว้ก่อนหน้าได้ไหม?

คำตอบ : ไหว้ได้ โดยสามารถเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 (ซิ้งเจี่ยที) ในสมัยใหม่อยู่ที่เราสะดวก ไม่มีข้อห้ามใด ๆ ทั้งสิ้นครับ สามารถยึดตามความพร้อม ตารางเวลาว่างของลูกหลานเราเอง

สิงโต วันตรุษจีน สิ่งมงคล
สิงโต วันตรุษจีน สิ่งมงคล

แหล่งรายละเอียดเพิ่มเติม

Author

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Comments are closed.