fbpx
Tag

นกนางนวล

Browsing
bangpu-recreation

สถานตากอากาศบางปู BangPu Recreation Center

ท้องฟ้าปลอดโปร่งยามบ่าย มีเมฆบ้างพอประมาณ ขับรถออกไปรับลมทะเลที่ สถานตากอากาศบางปู ยืนมองนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากธิเบตมาที่บางปู – BangPu Recreation Center

error: Content is protected !!