Tag

สมุทรปราการ

Browsing

ท้องฟ้าปลอดโปร่งยามบ่าย มีเมฆบ้างพอประมาณ ขับรถออกไปรับลมทะเลที่ สถานตากอากาศบางปู ยืนมองนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากธิเบตมาที่บางปู – BangPu Recreation Center