นั่งเรือยอร์ช Ocean Marina Yacht Club ชมแข่งเรือรายการใหญ่ ที่พัทยา

นอน 1 ตื่น เพื่อนั่งเรือไปดูการแข่เรือใบระดับประเทศ ที่สนาม Ocean Marina Yacht Club ใกล้พัทยา (more…)