10 วัดสวย ภาคเหนือ ร่วมทำบุญเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 2565

ในช่วงนี้ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ในส่วนวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย มีวัดไหนที่เป็นสถานที่ทำบุญเวียนเทียน และยังสวยงาม เดินทางไปพร้อมกันครับ

วันวิสาขบูชา ในปี 2565 ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

 • เนื่องจาก วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ รัฐบาลจึงมีมติให้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา

วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

 1. เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน
 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
 3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์

วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​ จังหวัดเชียงใหม่

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
 • 📌ที่ตั้ง : ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/YMsLZNqBNQkNxHxP7

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดศรีสุพรรณ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดศรีสุพรรณ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดศรีสุพรรณ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดศรีสุพรรณ
 • 📌ที่ตั้ง :ถนนวัวลาย ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/Vn18widFfs9GoK1C7

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
 • 📌ที่ตั้ง : 92 3 ถนน พุทธบูชา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 06.30 – 17.30 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/nNsQ5ykiYC5vcrYt9

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุลำปางหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุลำปางหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุลำปางหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • 📌ที่ตั้ง : 271 ตำบล ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 07.30 – 17.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/c2nzvV1BYQT3NoTG9

วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุดอยกองมู
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุดอยกองมู
 • 📌ที่ตั้ง : ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/M3SpoX9kf5vx6NkM7

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
 • 📌ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 89 ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/3EaCJ8xW35GK4JDf8

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดร่องขุ่น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดร่องขุ่น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดร่องขุ่น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดร่องขุ่น
 • 📌ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงราย
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 06.30 – 18.00 น.
 • ห้องแสดงภาพ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.30 น.
 • ห้องแสดงภาพ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 18.00 น.
 • 🔖ค่าเข้าชม : คนไทยเข้าชมฟรี, ชาวต่างชาติ คนละ 50 บาท
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/MhhouFsVR3oJ1o8e6

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดร่องเสือเต้น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดร่องเสือเต้น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดร่องเสือเต้น
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดร่องเสือเต้น
 • 📌ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถ.แม่กก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 20.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/FGTHxTXoYh5iR8jXA

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุช่อแฮ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุช่อแฮ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - วัดพระธาตุช่อแฮ
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา – วัดพระธาตุช่อแฮ
 • 📌ที่ตั้ง : 1 หมู่ 11 ตำบล ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
 • 📆วันและเวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 19.00 น.
 • 📌Google Maps แผนที่ : https://goo.gl/maps/Thgz9zx5ZjenZUK77

ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 2565 ที่ควรทราบมีดังนี้

 1. จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่วัด ตามเวลานัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน
 2. ก่อนออกจากบ้าน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 3. เมื่อถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือกระทำภารกิจอื่นอันไม่ควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟ ฯลฯ
 4. เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ให้ทุกคนไปเข้าแถวหรือเข้าไปในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
 5. ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้โอวาท ทุกคนต้องพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนตั้งใจฟังด้วยความสงบ กล่าวคำสาธุ เมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ
 6. ในพิธีสวดมนต์ จะมีผู้กล่าวนำคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ มีจิตใจยึดมั่น

ทิ้งท้ายสำหรับเพื่อนที่ไม่อยากออกจากบ้านไปที่มีคนเยอะ ๆ ก็สามารถร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ปี 2565 ห่างไกลโควิด รักษาชีวิต รักษาธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ https://season.sanook.com/candlewalk/

เวียนเทียนออนไลน์ ปี 2565
เวียนเทียนออนไลน์ ปี 2565

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save