ตามติดหลังเลิกงาน ไปชมพิธีแห่เจ้าแม่วัดแขก (นวราตรี) บนถนนสายสีลม พิธีกรรมขอพรร่างทรงอุมาเทวี ขบวนแห่ประจำปี

“เทศกาลนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๙” มีพิธีบูชาไปตลอดทั้ง ๙ วัน ๙ คืน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และจะมีงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสมิ (Vijaya Dasmi) ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วัดพระศรีอุมาเทวี

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม เป็นโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะ

ผมนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาขึ้นที่สถานีสีลม แล้วก็เดินฝ่ารถติดไปยังแยกถนนนราธิวาสตัดกับถนนสีลม หรือจะต่อ BTS มาลงสถานีช่องนนทรี ก็ได้ครับ
บริเวณเส้นทางขบวนแห่ จะมีการปิดจราจรตั้งแต่เย็น ตามกำหนดการขบวนแห่จะออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เวลา ๑๙.๓๐ น.

นวราตรี 2559 - งานแห่พระแม่อุมา วัดแขก

พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร

นวราตรี 2559 - งานแห่พระแม่อุมา วัดแขก

ตลอดสองฝั่งถนนด้านที่ปิดจราจรเพื่อรองรับขบวนแห่ จะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสำหรับประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน มีร่างทรงร่วมในการประกอบพิธี มีผู้ช่วยคอยเป่าแตรสังข์ บ้างก็เป็นกลองเล็กๆ กำกับจังหวะ

นวราตรี 2559 - งานแห่พระแม่อุมา วัดแขก

องค์พระแม่อุมาเทวี จำลอง จากบรรดาโต๊ะหมู่ริมทาง
องค์พระแม่อุมาเทวี

เริ่มต้นขบวนแห่ จะเป็นขบวนกลองยาวมาแสดงถวายเจ้าแม่ร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย และก็ต่อด้วยขบวนนางระบำ

ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมาร ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลี ร่างทรงจะมีการโปรยผงที่ผ่านการทำพิธีให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน แบบทั่วถึงกัน

ร่างทรงท่านที่ 1 ประทับทรง พระแม่อุมาเทวี โดยจะมีทูนหัวด้วย “หม้อกลัศ” หรือ “กลาฮัม” ซึ่งหนักมากและจะเดินรำไปเรื่อยๆ
ร่างทรง พระแม่อุมาเทวี

ร่างทรง พระแม่อุมาเทวี

ร่างทรงท่านที่ 2 ประทับทรง พระขันทกุมาร บุตรแห่งพระแม่อุมา
ร่างทรง พระขันทกุมาร

ร่างทรงท่านที่ 3 ประทับทรง พระแม่กาลี อีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี
ร่างทรง พระแม่กาลี

ซักพักขบวนแห่ขบวนแรกจึงเริ่มมา

ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร

ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร

ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร

ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร

ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ

ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ

ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน

พราหมณ์คอยรับของถวายของผู้เข้าร่วม
ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน

และขบวนสุดท้าย ราชรถคันใหญ่ที่ประดิษฐาน เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และ เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี
เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และ เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และ เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

ของถวายส่วนใหญ่ในถาดจะประกอบไปด้วย กล้วย มะพร้าว พวงมาลัย
เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และ เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

บริเวณหน้าวัดแขก (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี) เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย
เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และ เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

ขอปิดท้ายบทสวด ขอพรพระแม่อุมา
“โอม…โรคานนะเศษานะปะหัมสิ ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติ”

พิธีกรรมยังมีอีกมากมายตั้งแต่ก่อนเริ่มขบวนจนกระทั่งจบกลับมาที่วัด นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสมาครับ

นวราตรี 2559 - งานแห่พระแม่อุมา วัดแขก

นวราตรี 2559 - งานแห่พระแม่อุมา วัดแขก

ร่วมเดินทางไปกับเรา

Credit – แหล่งอ้างอิงข้อมูล

Author

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Write A Comment