งานประติมากรรมเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10

ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย” ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ การมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงวางรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนเป็นประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ “ธ ทรงพระเมตตา ปวงประชาอยู่ร่มเย็น”ลานคีตอุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

King Rama Honor Park

ช่วงงานเทศกาลชมสวน 1 พ.ย.60-28ก.พ.61 วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-18.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.30 น.

King Rama Honor Park

๑ – รวมใจเป็นหนึ่ง (ศิลปิน * ธนัชชา ไชยรินทร์)

King Rama Honor Park

๒ – เรียงร้อยวัฒนธรรม (ศิลปิน * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม ฉิมภักดี)

King Rama Honor Park

๓ – เบิกนาวา (ศิลปิน * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง)

King Rama Honor Park

๔ – เบิกฟ้ารัชสมัย 4 (ศิลปิน * รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา)

King Rama Honor Park

๕ – รุ่งโรจน์ ร.5 สู่ความเจริญงอกงาม (ศิลปิน * ถนอม ทองจันทร์)

King Rama Honor Park

๖ – วชิรศาสตร์ (ศิลปิน * อาจารย์ สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์)

King Rama Honor Park

๗ – สถิตทั่วหล้า (ศิลปิน * รองศาสตราจารย์ สุนทร สุวรรณเหม)

King Rama Honor Park

๘ – มิ่งขวัญใจไทย (ศิลปิน * อาจารย์ อำนวย กันทะอินทร์)

King Rama Honor Park

๙ – น้ำพระทัย (ศิลปิน * อาจารย์ อำนวย กันทะอินทร์, รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา, วรรณชัย วงษ์ตะลา)

King Rama Honor Park

๑๐ – สืบสานพระราชปณิธาน (ศิลปิน * อาจารย์ อำนวย กันทะอินทร์)

 

King Rama Honor Park – ทรงพระเมตตา ปวงประชาอยู่ร่มเย็น เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ท่านไหนแวะเข้าไปชมอุทยานหลวงแล้ว ก็ไม่ควรพลาดในส่วนการแสดงประติมากรรมชุดใหม่นี้ครับ

credit
facebook – อุทยานหลวงราชพฤกษ์


ร่วมหลงทางไปเที่ยวกับเรา

Author

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Write A Comment