วัดพระธาตุดอยพระฌาน ที่เที่ยวลำปาง หนาวนี้

พระองค์ใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นกับวิหารแบบล้านนา ผสมผสานได้ลงตัว พร้อมทะเลหมอกไกลสุดสายตา

ประวัติความเป็นมา วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยพระฌาน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกไกลสุดสายตา

วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในวัดผุพังไปตามกาลเวลา จนกระทั่งในปี 2555 ก็ได้รับการบูรณะและสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น จนกลายเป็นวัดที่สวยงามและโดดเด่นวัดหนึ่งในจังหวัดลำปาง

มุมสูง พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

Wat Doi Prachan Mae Tha, is located in the district of Mae Tha about twenty kilometers south of the city of Lampang. You can see the beautiful scenery and scenery of Mae Tha District. During the rainy season and winter, the morning can see the sea of ​​mist as far as the eye can see.

This is an old temple that has been abandoned for a long time until 2012, it was restored and built into various buildings and it became one of the most beautiful and outstanding temples in Lampang Province.

มุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เจดีย์ด้านล่าง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เจดีย์ด้านล่าง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

พระใหญ่ไดบุตซึ หรือ พระอมิตาภพุทธะ จำลองมาจากวัดโคโตคุอิน เมืองคามาคุระ ของประเทศญี่ปุ่น องค์พระประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร มีเนื้อออกสีเขียวฟ้า เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทรา (ปางสมาธิ) ห่มจีวรคลุมแบบเปิดพระอุระ พระพักตร์โน้มลงไปด้านหน้า พระเนตรมองต่ำ เหมือนท่านมองเมตตาเราๆทั้งหลาย บันไดทางขึ้นกว้าง ราวบันไดทาสีสีแดงทอดยาวจนถึงองค์พระ บริเวณทางขึ้นมีกระดิ่งลายช้าง ลายไก่ ไว้ให้เขียนขอพรและนำไปแขวนตรงจุดที่เตรียมให้

The Great Buddha Daibutsu or Phra Amitabha Buddha, modeled from Kotoku-in Temple. Kamakura City of Japan, 14 meters wide across the lap, has a blue-green color. It is a seated Buddha image with Dhyanamudra (Meditation posture) covered with robes that open the chest. His face leaned forward. His eyes looked down as if he looked at us with kindness.

พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประตูโทริอิ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประตูโทริอิ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ส่วนอีกฝั่งจะเป็นพระธาตุสีขาว โดดเด่นตะหง่านบนยอดฉัตรมีสีทอง ถัดลึกเข้าไปจะเห็นตัววิหาร ด้านหลังมีภาพปูนปั้นนูนต่ำลายต้นโพธิ์สีทอง “โพธิปักขิยธรรม” บนพื้นหลังสีดำ ด้านหน้าวิหารจะเห็นวิวทิวทัศน์ของโค้งน้ำ และทุ่งนากว้างใหญ่ ของอำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองของจังหวัดลำปาง อย่างกว้างขวางมากกว่า 180 องศา มีบันได 628 ขั้นลงไปสู่ด้านล่างใกล้ประตูวัด

The other side is the white relics. Standing out on the top of the golden tiered Next, you will see the temple. The back has a stucco relief depicting a golden Bodhi tree. “Bodhi Pakkhiya Dharma” on a black background. In front of the temple, you will see the scenery of the water curve. and vast fields of Mae Tha District, Ko Kha District and Mueang District of Lampang Province Widely more than 180 degrees, there are 628 steps down to the bottom near the temple door.

พระธาตุสีขาว โดดเด่นตะหง่านบนยอดฉัตรมีสีทอง
พระธาตุสีขาว โดดเด่นตะหง่านบนยอดฉัตรมีสีทอง
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในศาลา วัดพระธาตุดอยพระฌาน
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในศาลา วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วิหารประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลักสีทองอร่าม สวยงามตระการตา ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว

The sanctuary is decorated with gilded wooden carvings, stunningly beautiful. Inside the sanctuary is enshrined the main Buddha image named “Somdej Phra Phutthasikhi Thotsapolyan Conquer Vikram primordial right Sri Phra Chan Banphot”, is a Buddha image in the posture of meditation, inside the Ruean Kaew facade.

วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยพระฌาน
วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยพระฌาน
วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยพระฌาน
วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยพระฌาน
วิหาร วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต วัดพระธาตุดอยพระฌาน

❗️วัดพระธาตุดอยพระฌาน “ปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวันพุธ” หาก วันพุธใดเป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมตามปกติ เริ่ม ตั้งแต่วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

❗️Wat Phra That Doi Phra Chan “Closed every Wednesday” If Wednesday is a public holiday, open as usual. Starting from Wednesday, November 2, 2022.


รายละเอียด การเดินทาง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

 • 📍 Google Maps : https://goo.gl/maps/HaJCLGCSbKNMb3iu5
 • 📍 ที่อยู่ : ดอยพระฌาน ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150
 • 🚘 วันธรรมดาสามารถขับรถส่วนตัวขึ้นไปด้านบนได้ แต่บางช่วงทางแคบต้องใช้ความระมัดระวัง และที่จอดรถยนต์ด้านบนมีน้อย หากเป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวเยอะ ต้องจอดรถด้านล่าง และใช้บริการรถท้องถิ่นเพื่อพาขึ้นไป
 • 🕕 เวลาเปิดปิด : 06:00 – 17:00 น. (ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปจะหยุดทุกวันพุธ ยกเว้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เจดีย์ด้านล่าง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เจดีย์ด้านล่าง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ประเพณีขึ้นดอยพระฌาน

เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 ของทางเหนือ) ประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี พุทธศาสนิกชนชาวตำบลป่าตันและตำบลใกล้เคียงจะพากันเดินขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุบนดอยพระฌาน โดยมีผู้นำของชุมชนที่สำคัญคือ อดีตหลวงพ่อปัญญา วัดนาคตหลวง พระสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพระ เณร และสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งมรณภาพไปแล้ว ท่านเป็นผู้นำคณะศรัทธาชาวตำบลป่าตัน มาสักการะพระธาตุเป็นประเพณีประจำทุกปี มีการจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุและการแข่งขันบั้งไฟด้วย และได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

มุมสูง วิหาร วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง วิหาร วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มุมสูง พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ข้อมูลอ้างอิง วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Press ESC to close

Discover more from หลงทางไปเที่ยว

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save