วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถ้ำพญานาค ไหว้พระที่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดศรีสะเกษ จุดหมายใหม่ ยิ่งใหญ่ ตระการตา และยังคงเพิ่มเติมเรื่อยๆ

ประวัติโดยสังเขป

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยการบริจาคที่นาของ นายหวยและนางสมัย เพ็งพันธ์ รวม 50 ไร่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝ่ายธรรมยุติ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา 20 รูป ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพื่อสืบทอดศาสนา

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
ทางเข้า ประดับเศียรนาค – วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
ทาเงข้าชั้นแรก วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

คลิปบรรยากาศภายในวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ จำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

🙏 วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 🙏
วัดป่าศรีมงคลรัตนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาชมความงดงามภายในวัด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา แห่งเดียวในอีสานใต้ และยังเป็นที่ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป


พญามุจรินทร์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
น้ององค์เล็ก ของปู่อนันตนาคราช ปู่ภุชคินทร์กาฬนาค ปู่ภุชงค์นาคราช และปู่มุจลินท์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
น้ององค์เล็ก ของปู่อนันตนาคราช ปู่ภุชคินทร์กาฬนาค ปู่ภุชงค์นาคราช และปู่มุจลินท์นาคราช

วิรูปักโข นาคานัง อาทิปะติ ปุตตาปิ อินทมานา
วังนาคาธิบดีศรีมงคล วิหะระติ ศรีมงคลรัตนาราม
อาราเม ยัตถะภุมมาตะทัสสิตา หิริโอตับปะสัมปันนะ

ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าและขออนุญาติอัญเชิญเทวานาคาธิบดีจากวิมานเทวาจาตุมมหาราชเจ้าสถิตย์ในสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวิมานแห่งนี้และได้โปรดประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยชัยแผ่ทิพย์บารมีให้บังเกิดขึ้นท่ีวังนาคาธิบดีศรีมงคล ให้การประกอบพิธีอัญเชิญเทวานาคาธิบดีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในคราวนี้จงสัมฤทธิ์ผลดังเจตน์จำนงโดยถ้วนหน้าทุกประการเทอญ จงสถิตย์เกษมสำราญในทิพย์บารมีแผ่ทิพย์บารมีสู่ลูกหลานบันดาลสุขมหาโชคมหาลาภอันพูนผลสัมฤทธิ์สมประสงค์ดั่งตั้งใจหวังทุกๆประการเทอญ

พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

พญาเกล็ดแก้ว นาคาธิบดีแม่ทัพใหญ่ผู้เชียวชาญในการรบ ทรงฤทธิ์เดชอำนาจ ซื่อสัตย์มั่นคงในรักเดียว บำเพ็ญเพียรตบะจนเกล็ดกลายเป็นเพชรเป็นแก้ว

พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยาเกล็ดแก้ว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต

พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต
พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต

 • ไปวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ยังไง
 • ไปถ้ำนาคาธิบดี อย่างไร
 • ไหว้พระทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน

องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
เกล็ดพระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
เกล็ดพระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

ข้อมูลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมน่าสนใจ : ไหว้พระ, ทำบุญ, เสี่ยงโชคฉลาก, ปฏิบัติธรรม
สถานที่ตั้ง ที่อยู่ : บ้านสิม หมู่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Google Maps : https://goo.gl/maps/pTFZTeS8PLt
การเดินทาง : ให้เลือกเส้นทางที่ผ่านตัวอำเภออุทุมพรพิสัย ถนนจะสะดวกกว่าเข้าทางอำเภอห้วยทับทัน


แหล่งข้อมูลและภาพประกอบ


ร่วมหลงทางไปเที่ยวกับเรา
– ร่วมเดินทางไปกับเราได้ที่ www.com2ine.com
– กด like ติดตามแฟนเพจเราได้ที่ หลงทางไปเที่ยวกับ com2ine
– กด subscribe วิดีโอใหม่ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/user/comzine69/

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save