แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดศรีสะเกษ จุดหมายใหม่ ยิ่งใหญ่ ตระการตา และยังคงเพิ่มเติมเรื่อยๆ

ประวัติโดยสังเขป

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยการบริจาคที่นาของ นายหวยและนางสมัย เพ็งพันธ์ รวม 50 ไร่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝ่ายธรรมยุติ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา 20 รูป ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพื่อสืบทอดศาสนา

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
ทางเข้า ประดับเศียรนาค – วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
ทาเงข้าชั้นแรก วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

คลิปบรรยากาศภายในวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ จำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

🙏 วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 🙏
วัดป่าศรีมงคลรัตนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาชมความงดงามภายในวัด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา แห่งเดียวในอีสานใต้ และยังเป็นที่ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป


พญามุจรินทร์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
น้ององค์เล็ก ของปู่อนันตนาคราช ปู่ภุชคินทร์กาฬนาค ปู่ภุชงค์นาคราช และปู่มุจลินท์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช
น้ององค์เล็ก ของปู่อนันตนาคราช ปู่ภุชคินทร์กาฬนาค ปู่ภุชงค์นาคราช และปู่มุจลินท์นาคราช

วิรูปักโข นาคานัง อาทิปะติ ปุตตาปิ อินทมานา
วังนาคาธิบดีศรีมงคล วิหะระติ ศรีมงคลรัตนาราม
อาราเม ยัตถะภุมมาตะทัสสิตา หิริโอตับปะสัมปันนะ

ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าและขออนุญาติอัญเชิญเทวานาคาธิบดีจากวิมานเทวาจาตุมมหาราชเจ้าสถิตย์ในสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวิมานแห่งนี้และได้โปรดประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยชัยแผ่ทิพย์บารมีให้บังเกิดขึ้นท่ีวังนาคาธิบดีศรีมงคล ให้การประกอบพิธีอัญเชิญเทวานาคาธิบดีผู้ศักดิ์สิทธิ์ในคราวนี้จงสัมฤทธิ์ผลดังเจตน์จำนงโดยถ้วนหน้าทุกประการเทอญ จงสถิตย์เกษมสำราญในทิพย์บารมีแผ่ทิพย์บารมีสู่ลูกหลานบันดาลสุขมหาโชคมหาลาภอันพูนผลสัมฤทธิ์สมประสงค์ดั่งตั้งใจหวังทุกๆประการเทอญ

พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

พญาเกล็ดแก้ว นาคาธิบดีแม่ทัพใหญ่ผู้เชียวชาญในการรบ ทรงฤทธิ์เดชอำนาจ ซื่อสัตย์มั่นคงในรักเดียว บำเพ็ญเพียรตบะจนเกล็ดกลายเป็นเพชรเป็นแก้ว

พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยาเกล็ดแก้ว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
พระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต

พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต
พระใหญ่ปางเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชั้นดุสิต

  • ไปวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ยังไง
  • ไปถ้ำนาคาธิบดี อย่างไร
  • ไหว้พระทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน

องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
องค์พระประทาน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
เกล็ดพระยานาค  วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
เกล็ดพระยานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

ข้อมูลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมน่าสนใจ : ไหว้พระ, ทำบุญ, เสี่ยงโชคฉลาก, ปฏิบัติธรรม
สถานที่ตั้ง ที่อยู่ : บ้านสิม หมู่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Google Maps : https://goo.gl/maps/pTFZTeS8PLt
การเดินทาง : ให้เลือกเส้นทางที่ผ่านตัวอำเภออุทุมพรพิสัย ถนนจะสะดวกกว่าเข้าทางอำเภอห้วยทับทัน


แหล่งข้อมูลและภาพประกอบ


ร่วมหลงทางไปเที่ยวกับเรา
– ร่วมเดินทางไปกับเราได้ที่ www.com2ine.com
– กด like ติดตามแฟนเพจเราได้ที่ หลงทางไปเที่ยวกับ com2ine
– กด subscribe วิดีโอใหม่ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/user/comzine69/

Author

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Write A Comment