10 วัด ชวนทำบุญไหว้พระ เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ทั่วไทย

ชวนทำบุญ เวียนเทียน ไหว้พระ ทั่วไทย ต้อนรับวันสำคัญทางศาสนา ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น


เกร็ความรู้

 • วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11 ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น

 

1.วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปที่ใหญ่สุดในโลก สูงเท่าตึก 32 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 16 ปี

ไหว้พระทำบุญ -วัดม่วง

ไหว้พระทำบุญ -วัดม่วง

 

2.วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดนี้มีหลวงพ่อทองคำ (พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ หลวงพ่อทองคำ หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร) เป็นที่นิยมสักการะ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระมหามณฑป แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุ ปลายพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี

ไหว้พระทำบุญ -วัดไตรมิตรวิทยาราม

ไหว้พระทำบุญ -วัดไตรมิตรวิทยาราม

 

3.วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุที่บูชาไว้ในพระบรมมหาราชวัง และพระบรมสารีริกธาตุที่ทางรัฐบาลอังกฤษเมื่อครั้งยังปกครองประเทศอินเดียถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานในพระเจดีย์ภูเขาทอง
ไหว้พระทำบุญ - งานภูเขาทอง วัดสระเกศ

ไหว้พระทำบุญ - งานภูเขาทอง วัดสระเกศ

 

4.วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน อยู่นอกเมือง ต้องข้ามแม่น้ำน่านไปก่อน วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณที่เป็นศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัวไหว้พระทำบุญ - วัดพระธาตุแช่แห้ง

ไหว้พระทำบุญ - วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

5.วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ

ไหว้พระทำบุญ -วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ไหว้พระทำบุญ -วัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

6.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย
ไหว้พระทำบุญ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ไหว้พระทำบุญ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

7.วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย พระอุโบสถสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากฝีมือการรังสรรค์ของคุณพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์เอกมือดีของอาจารย์เฉลิมชัย การออกแบบทุกอย่างของวัดร่องเสือเต้นสวยงาม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน “พระสิงห์หนึ่งสีขาว”
ไหว้พระทำบุญ - วัดร่องเสือเต้น

ไหว้พระทำบุญ - วัดร่องเสือเต้น

 

8.วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนเนินเขาใน อ.ท่าม่วง ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี มีชื่อเสียงเลื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อชินน์ประทานพร
ไหว้พระทำบุญ - วัดถ้ำเสือ

ไหว้พระทำบุญ - วัดถ้ำเสือ

 

9.วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จากเรื่องราว ความศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดี ของ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ในการเป็นที่พึ่ง ให้แก่ชาวบ้าน ในการต่อสู้กับพวกอั้งยี่ (พวกจีนที่ก่อการกบฏ) ภายในวัดยังมี พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร ประเทศศรีลังกา ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเดิมเคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราธปุระอันเป็นเมืองหลวงเดิมของศรีลังกาให้แก่วัดไชยธาราม ละบรรจุอยู่ในพระะธาตุองค์นี้ให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ
ไหว้พระทำบุญ - วัดไชยธาราราม

ไหว้พระทำบุญ - วัดไชยธาราราม

 

10.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
ไหว้พระทำบุญ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ไหว้พระทำบุญ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ขอบคุณข้อมูลประกอบอ้างอิง


ร่วมหลงทางไปเที่ยวกับเรา

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save