9 วัด ทั่วไทย ชวนทำบุญไหว้พระ รับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

ชวน #ทำบุญ #เวียนเทียน #ไหว้พระ ทั่วไทย ต้อนรับวันสำคัญทางศาสนา ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น #หลงทางไปเที่ยว ใกล้เข้าพรรษาแล้ว หาเวลาไปทำบุญกันนะครับ

เข้าพรรษาวันไหน เข้าพรรษา 62 ปีนี้วันไหน ที่นี่มีคำตอบ
วันเข้าพรรษา 2562 วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

เกร็ความรู้

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ #พระพุทธ #พระธรรม และ #พระสงฆ์

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11 ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น


วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดนี้มีหลวงพ่อทองคำ (พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ หลวงพ่อทองคำ หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร) เป็นที่นิยมสักการะ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระมหามณฑป แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุ ปลายพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/GZGYn8NQ2ko8LyVQ9
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/10-temples-in-thailand-that-you-should-go-this-july/

วัดไตรมิตรวิทยาราม - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดไตรมิตรวิทยาราม – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดไตรมิตรวิทยาราม - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดไตรมิตรวิทยาราม – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้งอยู่นอกเมือง ต้องข้ามแม่น้ำน่านไปก่อน #วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณที่เป็นศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/PMnMoh54Fn5akxFF6
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/10-temples-in-thailand-that-you-should-go-this-july/

วัดพระธาตุแช่แห้ง - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุแช่แห้ง – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุแช่แห้ง - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุแช่แห้ง – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง เป็นที่ประดิษฐาน #หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/Y7WwcoQyAmwfoNZ78
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/10-temples-in-thailand-that-you-should-go-this-july/

วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดโสธรวรารามวรวิหาร – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดโสธรวรารามวรวิหาร – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

พระอุโบสถสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากฝีมือการรังสรรค์ของคุณพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์เอกมือดีของอาจารย์เฉลิมชัย การออกแบบทุกอย่างของวัดร่องเสือเต้นสวยงาม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน “พระสิงห์หนึ่งสีขาว”

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/DuhSqNBydFufNbGXA
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/10-temples-in-thailand-that-you-should-go-this-july/

วัดร่องเสือเต้น - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดร่องเสือเต้น – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
- วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดร่องเสือเต้น – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านเด่น หรือช่อเต็ม วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ วัดสหรีศรีบุญเรือง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2437 ตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน ภายใต้เนินเขามีถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน ที่เคารพนับถือ จึงเรียกว่า วัดบ้านเด่น ครูบาชัยยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นองค์ประธานริเริ่มการก่อสร้างวัดบ้านเด่น ตั้งแต่นั้นมาวัดบ้านเด่น มีพระภิกษุสามเณร มาจำพรรษาตลอดทุกๆ ปี

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/G9hpzvPDygTwJ822A
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/tree-house-hideaway-chiangdao-chiangmai/

วัดบ้านเด่น - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดบ้านเด่น – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดบ้านเด่น - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดบ้านเด่น – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่บนเนินเขาใน อ.ท่าม่วง ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี มีชื่อเสียงเลื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ #หลวงพ่อชินน์ประทานพร

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/ogrJexJobKfPdpSc6
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/10-temples-in-thailand-that-you-should-go-this-july/

วัดถ้ำเสือ - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดถ้ำเสือ – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดถ้ำเสือ - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดถ้ำเสือ – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

วัดทิพย์สุคนธาราม ตั้งอยู่ใน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งวัดนี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์” จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษาและในโอกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555 โดยมีความหมาย 3 ประการ คือ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของ 3 โลก โดยสร้างตามแบบพระพุทธรูปองค์ที่อยู่บนเทือกเขาบาบียันอายุกว่า 2,000 ปี ที่ถูกพวกตาลีบันทำลายไปให้กลับปรากฏให้เห็นอีกครั้งในประเทศไทยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในไทย

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/mvf6p45BCKEYx5cW9
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/wat-thip-su-kon-tha-ram-kanchanaburi/

วัดทิพย์สุคนธาราม - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดทิพย์สุคนธาราม – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดทิพย์สุคนธาราม - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดทิพย์สุคนธาราม – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/5XWjCCUfi4YrQPGf6
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/phu-thap-boek-thailand-oct-2017/

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

วัดพระใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ประดิษฐาน พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมีความกว้าง : 25.45 เมตร ความสูง: 45 เมตร

📍Google Maps GPS พิกัดแผนที่นำทาง :: https://goo.gl/maps/dic3MiHnAQvvEhcM7
📷ภาพเพิ่มเติม :: https://com2ine.com/travel/phuket-similan-surin-2016/

วัดพระใหญ่ - วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562
วัดพระใหญ่ – วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 • ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา
 • ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร
 • ร่วทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
 • อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง

 • http://www.phasornkaew.org/
 • https://thailandtourismdirectory.go.th

ร่วมหลงทางไปเที่ยวกับเรา
– ร่วมเดินทางไปกับเราได้ที่ www.com2ine.com
– กด like ติดตามแฟนเพจเราได้ที่ หลงทางไปเที่ยวกับ com2ine
– กด subscribe วิดีโอใหม่ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/user/comzine69/

admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save